อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จ

จ.กาฬสินธุ์

ชื่องานก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4326 ตรม. ณ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

มูลค่างาน : 70,989,000 บาท

เจ้าของ : จังหวัดกาฬสินธุ์ (สนง.สาธารณสุขจังหวัด)

ปีก่อสร้างแล้วเสร็จ : กำลังดำเนินการ

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Leave a reply