อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร


[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″][dfd_heading delimiter_settings=”border-bottom-style:solid;|border-bottom-width:2px;|width:100px;|border-bottom-color:#dddddd;” style=”style_11″ title_font_options=”tag:h3″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:22|font_style_italic:1″ subtitle=”จ.สกลนคร”]อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร[/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”40″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]

ชื่องานก่อสร้าง : อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

มูลค่างาน : 69,266,703.20 บาท

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีก่อสร้างแล้วเสร็จ : 10 กุมภาพันธ์ 2559

[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]
[dfd_spacer screen_wide_resolution=”1920″ screen_wide_spacer_size=”30″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″]